Media Statement on OSHA Emergency Temporary Standard